Friday, January 29, 2010

PARK RANGER | besøgscenter til thy nationalpark af Mads Thomsen

Projektet tager afsæt i den klassiske skovridderbolig. Stillingen som skovridder er unik i den forstand at din bolig også er din arbejdsplads, og man tager imod i sit hjem. Park Ranger tager imod på samme måde, i køkkenet, dagligstuen, pejsestuen, biblioteket og på terrassen. Herved oplever den besøgende i Hanstholm, at blive taget imod med åbne arme, at blive inviteret hjem til skovridderen. Bebyggelsen er organiseret som en central hule omkredset af decentrale funktioner, der manifesterer sig på kalkhorsten. Som en flugt fra de store vidder i nationalparken, er hulen et sted hvor der reflekteres over den viden, og de erfaringer man har gjort sig på den åbne savanne. Som for urmennesket der fandt flugt og tryghed i hulen, da det første gang bevægede sig far skoven ud på savannen, og herved eksponerede sig selv for fare. Hulen er et organisationsrum, der fordeler ud til de tre funktioner; praktik, teori og oplysning. Den strækker sig over syv etager, af forskudte planer der skubber sig ind i skrænten, og overrisles med lokale vilde brombær, som filtrerer solens stråler om sommeren, og lukker den lave sol ind om vinteren. Det er muligt at bevæge sig på skrænten, hen over- eller ind i hulen, og herved bevares den tætte kropslige relation til skræntens stejlhed og lyden af vinden i græsserne.

Thursday, January 28, 2010

KLUBFACILITETER FOR MODELSVÆVEFLYVERE AF THORBJØRN GOLLESConnecting Science by Marte Slåstad


A new Science Centre in Hanstholm
Discovering nature in Changing perspectives.

During the course “Extreme housing” the relationship
between the built and the unbuilt has played an important role in the process of programming and developing new architecture in the area of Hanstholm,
The unbuilt the nature, the weather and the social and historic aspects of the place have both been an inspiration and a cause for questioning during
the design process. In this project architecture and nature are supposed to play together as to elements both underlining each other and intertwining.
The architecture protects and exposes you to the weather, making you conscious of its forces. By exploring the architecture one is supposed to discover
the landscape, the feeling of the body moving through it, the views changing as you come nearer
or further from the edge of the lime stone ridge.